Đăng nhập

Dùng Thử

Miễn phí

Tính năng, đặc điểm

 • Tổng Email: 5,000
 • Giới hạn gửi: 1,000 email / 1 ngày
 • Danh sách tối đa: 10
 • Số Người dùng tối đa: 1,000
 • Chiến dịch tối đa: 20
 • Tổng dung lượng lưu trữ: 500 MB
 • Kích thước tệp tải lên tối đa: 5 MB
 • Tạo các máy chủ gửi: Không
 • Tạo các tên miền gửi: Không
 • Tạo máy chủ xác minh email: Không

Phổ biến

500,000đ / 1 month

Tính năng, đặc điểm

 • Tổng Email: 100,000
 • Giới hạn gửi: 10,000 email / 1 ngày
 • Danh sách tối đa: 50
 • Số Người dùng tối đa: 50,000
 • Chiến dịch tối đa: 40
 • Tổng dung lượng lưu trữ: 10,000 MB
 • Kích thước tệp tải lên tối đa: 50 MB
 • Tạo các máy chủ gửi: Không
 • Tạo các tên miền gửi: Không
 • Tạo máy chủ xác minh email: Không

Cao Cấp

1,000,000đ / 1 month

Tính năng, đặc điểm

 • Tổng Email: 10,000,000
 • Giới hạn gửi: Không giới hạn
 • Danh sách tối đa: Không giới hạn
 • Số Người dùng tối đa: Không giới hạn
 • Chiến dịch tối đa: Không giới hạn
 • Tổng dung lượng lưu trữ: 50,000 MB
 • Kích thước tệp tải lên tối đa: 100 MB
 • Tạo các máy chủ gửi: 5
 • Tạo các tên miền gửi: Không giới hạn
 • Tạo máy chủ xác minh email: Không